Ontstekingsstoring Ford Ka 1.2 (2016) met Fiat-motor 169A4000. Vermoeden van garagist wordt bevestigd!

In deze column nemen wij u graag mee tijdens de diagnose van een ontstekingsstoring in een Ford Ka 1.2 met een Fiat motor met motorcode 169A4000 van bouwjaar 2016 met ruim 30 duizend kilometer op de teller.

Vermogensverlies en onrond lopen van de motor

De eigenaar ondervindt regelmatig vermogensverlies en onrond lopen van de motor. Het garagebedrijf dat deze auto in behandeling neemt heeft op basis van de foutcodes de bedrading en connectoren gecontroleerd en de bobine en bougies vervangen. De storing bleef na deze handelingen enkele dagen uit om daarna alsnog de kop op te stekken. Omdat de garagist vermoedt dat de motorregeleenheid defect is wordt de auto bij ons aangeboden voor een eenduidige vaststelling van de oorzaak.

P0352 en P0353

We lezen de Ford bij binnenkomst uit en daaruit komen de volgende foutmeldingen naar voren:

  • P0352 Bobine B primair/sekundair Onderbreking/massasluiting
  • P0353 Bobine C primair/sekundair Onderbreking/massasluiting

We wissen de foutcodes en blijven de Ford gedurende enkele dagen aan de tand voelen. De storingen blijven in eerste instantie uit maar steken dan toch ‘s ochtends een keer bij een koude start de kop op.

Als de storing optreedt horen we de motor onrond lopen en worden de storingen P0352 en P0353 in het foutgeheugen gezet.

8 kanaals oscilloscoop meting

Om een beter beeld te krijgen bij hetgeen zich afspeelt tijdens de storing voeren we een 8 kanaals meting uit door onze twee TiePie oscilloscopen met elkaar verbinden. In afbeelding 1 staat een van deze opnames. Daarin staat:

  • het krusassignaal (rood 1)
  • het nokkenassignaal (geel 1)
  • de massaschakelingen van bobine 1, 2, 3 en 4 (groen, lichtblauw, donkerblauw en oranje)
  • de voeding van de bobine (rood 2)
  • de massa van de bobine (geel 2)
  • het berekende toerental van de motor (paars)
Afbeelding 1: Krusassignaal (rood 1), nokkenassignaal (geel 1), massaschakelingen van bobine 1, 2, 3 en 4 (groen, lichtblauw, donkerblauw en oranje), voeding van de bobine (rood 2), massa van de bobine (geel 2) en het berekende toerental van de motor (paars).

Arbeidsslagen – berekende krukasversnelling per cilinder

Het berekende toerental uit het krukassignaal (paars) laat tussen 2 bobine aansturingen op een cilinder – dit staat gelijk aan 2 krukasomwentelingen – 4 toerentalversnellingen (pieken) zien als gevolg van de arbeid in cilinder 1, 3, 4 en 2. Als we naar afbeelding 1 kijken dan zien we bij de onsteking van bougie 1 (groen) en 4 (oranje) een versnelling van het toerental van de krukas (paarse lijn stijgt). Kijken we naar de ontsteking van bougie 2 (lichtblauw) en bougie 3 (donkerblauw) dan zien we dat de paarse lijn niet stijgt, maar daalt. Dit betekent dat het toerental afneemt terwijl deze toe zou moeten nemen als gevolg van de arbeidsslag.

Het ontbreken van de arbeid (daling paarse lijn) is te beredeneren, zodra de motorregeleenheid P0352 en P0353 zet, staakt de motorregeleenheid de aansturing van injector 2 en 3 om te voorkomen dat onverbrande benzine de cilinderruimte verlaat om alsnog in de katalysator te verbranden.

Wel storing, geen meetbare afwijking

Wat nog steeds een vraagstuk is, waarom worden de massasluiting fouten P0352 en P0353 gezet als we geen afwijkingen zien voor wat betreft de aansturing van bobine 2 en 3 zodra de storing optreedt?

Ons is bekend dat massasluiting storingen worden gezet als de voeding van een actuator weg valt. In dit geval, bij “geen aansturing” van de bobine, verwacht de motorregeleenheid een spanning van 12V op de aanstuurdraad van de bobine. Uit onze metingen volgt dat voor, tijdens en na de storing de spanning van de aanstuurdraden van bobine 1, 2, 3 en 4 (groen, lichtblauw, donkerblauw en oranje in afbeelding 1) intact blijft. Ook in de aansturing zien we op het moment van het optreden van de storing GEEN afwijking. Daarentegen zelfs, we zien dat de motorregeleenheid alle 4 de bobines correct blijft aansturen en dat er ook daarwerkelijk een vonk geproduceerd wordt op alle vier de bougies.

Aansturing bobine – vonklijn

Dit laatste is zichtbaar als we inzoomen op een van de massaschakelingen van bobine 1, 2, 3 en 4. In afbeelding 2 staat een uitvergroting van zo’n massaschakeling weergegeven met een toelichting van de toestanden.

Afbeelding 2: aansturing bobine en vonklijn

Op basis van de informatie uit onze oscilloscoopmeting, gecombineerd met de werking van het systeem en onze expertise komen we tot de conclusie dat de storing intern de motorregeleenheid plaats heeft. We vervangen daarop de motorregeleenheid door een gebruikte motorregeleenheid. Onze conclusie wordt door de praktijk bevestigd; de Ford rijdt alweer enkele weken storingsvrij rond.

Van storing naar gerichte reparatie!