Hersendood; Volvo V70 slaat niet meer aan

We krijgen een Volvo V70 2.4 D binnen met ruim 518 duizend kilometer op de teller. Deze statige Zweed is onder het rijden uitgevallen en wil niet meer aanslaan.

Voertuigscan

Als we een voertuigscan uitvoeren valt op dat de motorregeleenheid (EDC15C11) niet benaderbaar is. De ABS-regeleenheid ervaart dit ook en zet de foutmelding “0100 Communicatie met motorregeleenheid Communicatiefout”.

Controle voedingen en massa’s motorregeleenheid

We starten met het controleren van de voedingen A17,A18 en A35 (paars omkaderd in afbeelding 1) en massa’s A53, A54 en A36 (groen omkaderd in afbeelding 1).

Afbeelding 1. Voeding (paars omkaderd) en massa (groen omkaderd) van de motorregeleenheid.

Controle CAN bus

Omdat de voedingen en massa’s in orde zijn controleren we de CAN bus signalen tot aan de motorregeleenheid, B1 en B13. Ook deze zijn in orde, zie afbeelding 2.

Afbeelding 2. Meting CAN bus bij de connector van de motorregeleenheid (B1 en B13).

Motorregeleenheid overleden?

Op basis van voorgaande in combinatie met onze expertise kunnen we niet anders vaststellen dan dat de motorregeleenheid overleden is. De voedingen en massa’s zijn immers intact en de CAN bus is in orde tot aan de connector van de motorregeleenheid

Daarnaast, de ABS regeleenheid staat aan onze zijde. Die krijgt immers ook geen contact meer met de motorregeleenheid.

Hoe nu verder?

Uiteraard kunnen we een “gebruikte” motorregeleenheid plaatsen. Daarvoor zijn echter 2 zaken belangrijk;

  • de software voor de aansturing van de motor moet exact passen bij de motor in onze Zweed
  • de startblokkeringsdata dient aangepast te worden zodat de startblokkering wordt vrijgeschakeld.

Helaas is het met originele dealer apparatuur niet mogelijk om een gebruikte motorregeleenheid in deze Volvo te plaatsen. Einde verhaal dus?

Een “donor-set” dan maar?

Vaak wordt er in voorkomende gevallen een “donor-set” geregeld. Dit is een set van een gelijk voertuig waarbij alle onderdelen die betrekking hebben op het startblokkeringssysteem overgezet worden van het donor-voertuig naar het te repareren voertuig.

Deze “donor-set” aanpak is voor deze Volvo niet mogelijk omdat er geen “donor-set” beschikbaar is in het gebruikte-onderdelen-circuit.

Daarnaast zijn wij geen voorstander van het gebruik van “donor-set”‘s. Een “donor-set” bevat namelijke configuratie/uitrusting van het donor-voertuig. Wordt deze ingebouwd in het te repareren voertuig dan dient de configuratie van de “”donor-set” aangepast te worden. Vaak is dit niet mogelijk of erg lastig.

Gevolgen van een “donor-set” kunnen zijn dat het te repareren voertuig een foutmelding geeft over bepaalde uitrusting die wel op het donor voertuig aanwezig is maar niet op het te repareren voertuig. Ook kan de motor anders lopen of storingen vertonen omdat de motor in het donorvoertuig toch net iets anders is dan de motor in het te repareren voertuig. En niet geheel onbelangrijk, als het chassisnummer van de donor-set niet aangepast wordt dan heeft de auto twee identiteiten, 1 digitale en 1 mechanische. Bij een automatische configuratie met dealer apparatuur leidt dit vaak tot verrassende resultaten.

Einde verhaal? Mooi niet!

Omdat wij vaak het eindstation zijn hebben wij veel mogelijkheden ontwikkeld om “beyond-dealer-level” te opereren. Zo ook voor deze casus. Wij hebben de kennis en apparatuur om regeleenheden te klonen, virginizen of aan te melden op het te repareren voertuig waarbij de configuratie/uitrusting overeenstemt met het te repareren voertuig.

In geval van deze Zweed maken we een exacte kopie van de softwarematige inhoud van de originele motorregeleenheid om deze in de donor motorregeleenheid te plaatsen.

Voor het uitvoeren van zo’n kopieer handeling moeten regeleenheden in het algemeen “benaderbaar” of “uitleesbaar” zijn. In ons geval is dat van toepassing voor de donor motorregeleenheid, maar onze originele motorregeleenheid is overleden en niet meer benaderbaar.

Craniotomie; EEPROM 5P08C3 en FLASHGEHEUGEN 29F400BT

Om de originele motorregeleenheid niet benaderbaar is via de connector en we de data wel graag willen kopieeren naar onze donor motorregeleenheid kunnen we niet anders dan het eeprom en het flashgeheugen van de printplaat verwijderen om de data met een programmer uit deze chips te halen (zie afbeelding 3)

Afbeelding 3. Flashgeheugen 29F400BT van de printplaat af en in de programmer.

Eind goed, al goed?

Nadat we we inhoud van de beide chips gekopieerd hebben naar de chips in de donor motorregeleenheid is het “starten-en-lopen”. De Zweed kan weer terug naar onze opdrachtgever.

En inderdaad “al goed”, we weten immers zeker dat de software voor de aansturing past bij de motor en de configuratie/uitrusting matched met het te repareren voertuig, de donor motoregeleenheid is immers softwarematig een exacte kopie van de overleden motorregeleenheid.