Efficiënte aanpak, diagnose met een multimeter en een schema; falende blower in een Citroen Xsara Picasso

We krijgen een Citroen Xsara Picasso binnen met de klacht dat de blower niet werkt. Hoe pakken we dit nu aan; blower uitbouwen en controleren? Voordat we tal van zaken demonteren bestuderen we eerst het schema om vast te stellen

  • hoe het systeem werkt en
  • of we op toegankelijke punten metingen met minimale demontage controles uit kunnen voeren

Uit het schema volgt dat de kachelweerstand en blower voeding krijgen vanaf zekering F40 in de zekeringkast BM12. Als we de spanning met op zekering F40 dan is deze spanningsloos. Dit is opmerkelijk, aansturing van de blower heeft immers plaats via een massaschakeling vanaf de kachelweerstand. Stroomopwaarts in de zekeringkast blijkt de voeding ook te ontbreken voor deze zekeringsrail.

De voeding naar de zekeringsrail in de zekeringkast komt vanaf het kontaktslot. In het schema zien we dat het kontaktslot gevoed wordt middels twee draden die via zekering F12 en F13 in de zekeringkast in de motorruimte direct verbonden zijn aan de accu. Als we de spanning van beide draden op de connector 3VNR meten

blijkt op beide draden voeding te staan. Oorzaak van de storing is dus een defect contact in het contactblokje achter het contactslot.